Retourtje Doesburg

Standaard
cropped-05.jpg

Terug in de tijd

Het is 12 oktober 1966: de opening van de Doesburgse LTS. Op de gevel prijkt een monumentaal kunstwerk: ‘Het oude ambacht’. Het weegt zo’n 2000 kilo en bestaat uit zeventig losse elementen. Het is werk van de Doesburgse kunstenaar Jan Homan, die het maakte in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap. Een opdracht op voorspraak van het toenmalige schoolbestuur ‘De Vereeniging Industrie’. Kosten: f 21.000,-

Jan Homan

cropped-cropped-05.jpgGraficus, schilder, keramist, beeldhouwer en tekenaar Jan Homan is op dat moment midden veertig en woont in Doesburg met zijn vrouw (de kunstenares Jetty Homan-van Beek) en hun twee kinderen. Hij is een ‘gearriveerd’ kunstenaar. Die erkenning dateert uit 1954 wanneer hij de Culturele Prijs van de stad Arnhem krijgt. Daarna volgen tentoonstellingen in het Gemeentelijk Museum in Arnhem, het Stedelijk Museum in Schiedam en in diverse galeries. Ook in het buitenland is zijn werk te zien. In Denemarken bijvoorbeeld exposeert hij met Appel, Corneille, Jorn en andere Cobra-kunstenaars. Eind jaren tachtig verhuist Homan naar Arnhem, waar hij op 23 september 1991 overlijdt.

Homanś werk spreekt nog altijd aan. Dat blijkt uit de succesvolle tentoonstelling in De Doesburgse Raadskelder in 2007 en uit overzichtstentoonstellingen in 2008 in het Westfries Museum (Hoorn) en in 2013 in het Stadsmuseum Doetinchem. Homan’s werk wordt permanent geëxposeerd in ‘De Ezelstal’ in Vorden.

Verdwenen maar niet verloren

083In 1993 wordt de Doesburgse LTS onderdeel van ‘Het Rhedens’. In 1998 wordt de locatie opgeheven. Na een brand volgt in de laatste maanden van 2003 de sloop. ‘Het oude ambacht’ blijft echter gespaard: de elementen worden opgeslagen op de Doesburgse Stadswerf. In 2006 schenkt het college van B&W het kunstwerk aan ‘De Ezelstal’ in Vorden. Deze stichting beheert de artistieke nalatenschap van Jan en Jetty Homan. Het is de afgelopen jaren niet gelukt het reliëf in totaliteit op of in een gebouw te herplaatsen. De Ezelstal heeft nog zo’n 60 elementen in bezit, veelal in goede staat. Sommige behoeven echter onderhoud.

Retourtje Doesburg

Onder de paraplu van de Stichting Doesburgs Goed heeft zich een groep bevlogen Doesburgers gevormd die probeert uit Doesburg verdwenen erfgoed terug te halen. Dat gebeurt onder de titel: ‘Retourtje Doesburg’. Het idee achter dit initiatief is de overtuiging dat focus en samenwerking ook leiden tot verruiming van de financiële mogelijkheden. ‘Homan’s reliëf terug naar Doesburg’ is het eerste van wat op termijn een reeks van projecten kan worden. En wat zou het mooi zijn als in oktober 2016, 50 jaar na de opening van de LTS, het reliëf weer in Doesburg is te bewonderen!

Doe mee!

web_Een deel van het kunstwerk van Jan Homan - foto Peter Bakker Apart fotografie‘Het oude ambacht’ kan alleen terugkeren naar Doesburg als bedrijven, oud-leerlingen van de LTS en instanties er gezamenlijk de schouders onder zetten. Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar ook en met name om mankracht en faciliteiten.

Denk bijvoorbeeld aan het het transport van Vorden naar Doesburg, de opslag en presentatie van de elementen in een hal (waar elementen ook kunnen worden hersteld en/of geconserveerd), het ‘bouwrijp’ maken van toekomstige locatie(s), het vervoer naar en de plaatsing op die locatie(s) enzovoort, enzovoort.